16/18
Stano Filko, Milos Laky, Ján Zavarský, A white space in a white space, 1974, model
×